VAIC PIKA APENIK
 

Ukratko VAIC Unapređenje Tvrtke Gospodarstvo Članci Linkovi

Članci na temu VAIC
 

Članci koji su 2004./2005. godine objavljeni na temu VAIC™- Analiza efikasnosti stvaranja vrijednosti – Dr. Ante Pulića mogu se naći u slijedećim publikacijama:

Dobar uvodni članak o metodlogiji nalazi se u :
«Measuring Business Excellence - The Journal of Business Performance Management: Measuring intangible assets - the state of the art» Vol. 8 No. 1,  2004 „Intellectual Capital - Does it Destroy or Create Value?“

Detaljna studija nacionalne ekonomije na bazi VAIC™ vezana i za problematiku corporate efficiency nalazi se u:
"Intellectual capital and the Efficiency of Value Added: Trends in the Singapore Capital Market 2000-2002" (published 2004 by poseidon books) 

Primjer hrvatskog gospodarstva i opis prvog hrvatskog IK projekta koji je inicirala HGK nalazi se u : 
»Intellectual Capital for Communities - Nations, Regions, Cities and other    Communities» - Elsevier Butterworth Heinemann, Boston USA 2004 „Value Creation Efficiency at National and Regional Level: Case study Croatia and EU“(prevedeno na hrvatski jezik)

Fokus na nacionalnom izvješćivanju, argumentacija za novi mjerni sustav pomoću primjera EU, Hrvatske i Singapura (GDP nasuprot efikasnosti IK):
«Wissensbilanz zur Kommunikation und Steuerung des Intellektuellen  Kapitals, Ansaetze und Praxis» - Competence Center des Frauenhof Institute, Germany 2005 „Intellektuelles Kapital – Performance auf nationaler Ebene“

Primarno za studente i istraživače, VAIC™ stavljen je u širi kontekst ekonomske teorije: 

«Knowledge Economics  - Emerging» - Entovation Collective Readings, USA  Intellectual Capital Efficiency (ICE) Index – new Implications for GDP“

Rješenje Dr. Pulića za novi računovodstveni sustav za ekonomiju znanja može se naći u članku «Do we Know if We Create or Destroy Value»:
«International Journal of Enterpreneurship and Innovation Management» (IJEIM), Vol 4 No.4, 2004) Special issue: papers from ISPIM 2002 workshop, Rome „Does Management Know if it Creates or Destroys Value?“

Članci koje su napisali drugi autori a objavljeni su u :

  • «An Empirical investigation into the relationship between the firm's market value and financial performance» - Taiwanese firms listed
  • «Intellectual Capital Performance of Commercial Banks in Malaysia»
  • «Application of the VAIC Method to M easures of Corporate Performance: A Quantile Regression Approach» 

Primjer: primjena VAICTM  u gradskim i državnim tvrtkama
«Knowledge Cities - approaches, experiences and perspectives» - Academic Press/Butterworth Heinemann Elsevier 2005: «Rijeka: Increasing Efficiency of City Owned Companies» (prevedeno na hrvatski jezik)