VAIC PIKA APENIK
 

Ukratko VAIC Unapređenje Tvrtke Gospodarstvo Članci Linkovi

Značaj za hrvatsko gospodarstvo

  • provođenjem i publiciranjem rezultata analize efikasnosti intelektualnog kapitala u hrvatskom gospodarstvu pojačano se stvara svijest o nužnosti orijentacije k stvaranju vrijednosti i značaju intelektualnog kapitala kao ključnog čimbenika. Time se djeluje u skladu sa ciljevima Lisabonske deklaracije koja postavlja temelj za transformaciju gospodarstva zemalja EU u ekonomiju znanja.

  • VAIC™ analiza koristi vladi i ostalima koji stvaraju gospodarsko okruženje te tvrtkama i investitorima (za detalje vidi uvod analize «IK-uspješnost na nacionalnoj, županijskoj i poduzetničkoj razini») pošto ukazuje na višegodišnje trendove na nacionalnoj, regionalnoj i korporativnoj razini, ukazuje na mjesta gdje se vrijednost razara i gdje treba intervenirati, pokazuje tko su generatori nacionalnog bogatstva a koji utječu na efikasnost stvaranja vrijednosti zemlje te doprinose povećanju hrvatskog životnog standarda te pomaže pri stvaranju povoljne klime za inozemna ulaganja

  • omogućava stvaranje nacionalne strategije koja je usmjerena na stvaranje vrijednosti i učinkovito korištenje hrvatskog intelektualnog potencijala

  • pruža novu perspektivu na uspješnost poslovanja tvrtki te regionalnog i nacionalnog gospodarstva, daje mogućnost kontrole stvaranja vrijednosti pored kontrole troškova

  • rezultati analize publicirani u studijama ukazuju na sposobnost hrvatskog gospodarstva da se nosi sa globalnim konkurentima i da stvara isto tako efikasno ili čak efikasnije vrijednost od naših susjeda (vidi predgovor predsjednika HGK na str.18 i slika 3 na str. 19 studije «Intellectual Capital on National and Company Level» 2002)

  • engleske publikacije «IC-Efficiency of Croatian Economy 2001» i «Intellectual Capital on National and Company Level» 2002, koje su predstavljene na svjetskom IK kongresu 2003./2004. godine doprinose afirmaciji Hrvatske kao ekonomski relevantnog subjekta koji ne samo da prati nego i stvara međunarodne trendove

  • Hrvatska je jedina zemlja osim Velike Britanije koja treću godinu za redom objavljuje analizu uspješnosti gospodarstva prema dodanoj vrijednosti i efikasnosti  (vidi britanska analiza «The Value Added Scoreboard»)

  • zahvaljujući nacionalnim IK-analizama i njihovoj promociji diljem svijeta ući ćemo u povijest kao prva zemlja u kojoj su takve analize provedene i publicirane u višegodišnjem kontinuitetu - godišnje i kvartalno

  • primjer singapurske analize «Intellectual Capital and the Efficiency of Value Added: Trends in the Singapore Capital Market » pokazuje da je analiza efikasnosti stvaranja vrijednosti zanimljiva i drugim zemljama za procjenu uspješnosti njihovog gospodarstva i da time predstavlja jedinstven hrvatski intelektualni izvozni proizvod

  • VAIC™ analiza kao vrijedna nadopuna GDP-u kod procjene uspješnosti nacionalnog i regionalnog gospodarstva  (vidi str. 6 studije «IC-Efficiency on National and Company Level») izaziva sve veće zanimanje kako znanstvenika tako i vlada

Okvir za VAIC™ analizu predstavlja prvi hrvatski IK-projekt koji je potakla HGK sa ciljem stvaranja svijesti o značaju IK za suvremeno poslovanje i poticanja primjene novih upravnih i mjernih sustava.

Projekt je također predstavljen na ovogodišnjem svjetskom IK kongresu u Kanadi kao jedinstveni primjer sustavne edukacije vezane za problematiku upravljanja i mjerenja IK te poticanja razvoja korporacijskog i regionalnog intelektualnog kapitala, čime je stvorena kvalitetna baza za daljnje akcije.