VAIC PIKA APENIK
 

Ukratko VAIC Unapređenje Tvrtke Gospodarstvo Članci Linkovi

Korist od VAIC analize za tvrtku
 

Opća korist od VAIC™ - analize:

 • Stječe se nova perspektiva na uspješnost poslovanja koja obuhvaća i ključni resurs 21. stoljeća, intelektualni kapital. Poput rendgenske ili krvne slike konstatira se stanje koje nije uočljivo drugim sustavima praćenja.
 • Omogućava se kontrola stvaranja vrijednosti uz kontrolu troškova (sposobnost stvaranja vrijednosti iznimno je važna za uspješnosti tvrtke).
 • S obzirom da se u pravilu upravlja onim što se mjeri, VAIC™ mjerni sustav usmjerava tvrtke k stvaranju dodane vrijednosti (VA) i efikasnosti resursa u njenom stvaranju.
 • Kako se izdvajanja za zaposlene ne vode više kao trošak nego investicija mijenjaju se parametri za output (UP) i input (eksterni troškovi) čime zaposleni stječu status resursa.
 • Poslodavac tako može pratiti u kojoj mjeri koliko zaposleni sudjeluju u stvaranju vrijednosti i da li se investicije u humani kapital dugoročno isplate.
 • Može se pratiti da li se investicije u fizički i financijski kapital isplate (sve investicije osim kapitalnih moraju se početi isplatiti u roku od dvije godine).
 • Kontinuirano mjerenje i praćenje (kvartalno, mjesečno) omogućava da se izbjegnu neugodna iznenađenja po pitanju efikasnosti resursa i pravovremeno djelovanje menadžmenta (što nije moguće ako se analiza provodi samo jednom godišnje).
 • Povećanjem efikasnosti utječe se i na povećanje tržišne vrijednosti tvrtke (prema dugogodišnjim istraživanjima postoji relacija između tržišne vrijednosti tvrtke i njene efikasnosti stvaranja vrijednosti).
 • U naporima da povećaju efikasnost s postojećim resursima, tvrtke počinju pojačano mobilizirati postojeći intelektualni potencijal i kapital na čekanju (sprečava da uspješnost resursa bude ispod mogućnosti tvrtke).
 • Tvrtke sa izričitim fokusom na stvaranju vrijednosti privlačnije su za investitore, partnere i ljudski kapital.
 • Troškovi analize i implementacije VAIC™ softwera vrlo su niski u odnosu na učinak koji tvrtka može polučiti (što je veća dodana vrijednost (VA) to je efikasnost važnija -pad ili podizanje efikasnosti od samo 2% u velikim tvrtkama računa se u bilijunima kn).
 • Za izračunavanje VAIC™ indikatora na višim razinama poslovanja nije potrebno ništa više od postojećih računovodstvenih podataka.

Korist od VAIC™ analize na razini tvrtke

 • Korištenjem dodane vrijednosti (VA) kao pokazatelja za tvrtkinu sposobnost da stvara vrijednost omogućava se realnija slika od one koju pružaju tradicionalni indikatori kao UP ili profit.
 • 3-5 godišnja analiza efikasnosti resursa - fizičkog i financijskog te intelektualnog kapitala – omogućuje sliku korporacijske efikasnosti tijekom analiziranog perioda. Konkretno se vidi da li se na jednu kunu uloženu u resurse svake godine stvara manje ili više dodane vrijednosti (što je veća masa dodane vrijednosti to efikasnost postaje važnija).
 • Utvrđivanjem koji od resursa je presudan za uspješnost opće efikasnosti a koji kritičan stvara se pretpostavka za unapređenje ukupne efikasnosti.
 • Mogućnost pravovremenog djelovanja menadžmentu omogućava da spriječi dugogodišnji pad efikasnosti i time razaranje vrijednosti (menadžment dobiva znak za uzbunu).
 • Zahvaljujući mogućnosti usporedbe s tuzemnom i inozemnom konkurencijom ili tvrtkama iste djelatnosti tvrtka stječe orijentaciju po pitanju njene sposobnosti stvaranja vrijednosti i može se pozicionirati i odrediti željenu efikasnost  (valuta nije važna pošto je efikasnost relativan pokazatelj).
 • Ukoliko postoje prethodne VAIC™ analize sektora postoji mogućnost usporedbe s prosjekom branše.
 • Menedžment stječe opći uvid u stanje sposobnosti stvaranja vrijednosti tvrtke, ulogu resursa u tome i tvrtkinu poziciju u odnosu na druge. Time dobiva bazu za diskusiju i daljnju akciju (spuštanje analize na niže razine kako bi se ustanovilo zašto je efikasnost takva kakva jest, gdje se stvara a gdje razara vrijednost, što tome pogoduje a što sprečava itd.).

Korist od VAIC™ analize unutar tvrtke:

 • Definiranjem sposobnosti stvaranja vrijednosti te efikasnosti resursa po poslovnim jedinicama - ovisno o potrebama i veličini to mogu biti druge tvrtke u vlasništvu koncerna, poslovnice, filijale ili odjeli pa i projekti – vidi se kako one stoje u odnosu jedna na drugu.
 • Njihovo pozicioniranje u odnosu na prosjek tvrtke pokazuje da li spuštaju ili dižu korporacijsku efikasnost (ona predstavlja prosjek koji se sastoji od boljih i lošijih efikasnosti poslovnih jedinica unutar tvrtke).
 • Lociranje mjesta u tvrtki gdje «vrijednost curi» pruža menadžmentu nužnu orijentaciju za unapređenje stanja (stanje na tim mjestima posljedica je kompleksnih uzročno posljedičnih odnosa koje valja  analizirati).
 • Spuštanje VAIC™ analize na niže razine i lociranje kritičnih mjesta omogućava ciljano djelovanje menedžmenta i podizanje efikasnosti (podizanjem efikasnosti na nižim nivoima utječe se na podizanje efikasnosti na korporacijskoj razini).
 • Opcija VAIC™ simulacije omogućava jednostavno simuliranje ishoda pri promjeni parametara koje menadžmentu omogućava lakše donošenje odluka i proaktivno djelovanje.

VAIC™ korist za ostale sudionike u sustavu stvaranja vrijednosti :

 • Dioničare:

- ukoliko je efikasnost tvrtke dobra u odnosu na sektor ili u porastu  povećava se vjerojatnost da će to utjecati na vrijednost dionica

 • Investitore:

- fokus tvrtke na stvaranje vrijednosti, humani kapital i mogućnost lociranja neefikasnih mjesta daje im sigurnost da će tvrtka biti sposobna dugoročno poslovati uspješno, čime se osigurava i njihov povrat od investicije

 • Partnere:

- tvrtke s fokusom na stvaranju vrijednosti i efikasnost dodaju vrijednost njihovom poslovanju te ne postoji strah od negativnog utjecaja

 • Dobavljači:

- imaju veću sigurnost da će moći naplatiti račune, a omogućuje se i razvoj povoljnih dugoročnih poslovnih veza i stjecanje beneficije (odgoda plaćanja, niže cijene itd.)

 • Potrošače:

- viša efikasnost omogućava tvrtkama da potrošačima ponude više vrijednosti za istu cijenu i da ne štede na njihov račun

 • Zaposlene:

- formalno se vode kao stvaraoci vrijednosti i njihov udio u poslovnom rezultatu se lako prati. To omogućava povećanje plaća i naknada ukoliko efikasnost raste (plaća, beneficije, bonusi, školovanje), sigurnost radnog mjesta, investicije u školovanje i trening 

 • Regiju:

- tvrtke sa visokom efikasnosti doprinose unapređenju efikasnosti cijele regije, omogućava viši životni standard, novac za socijalni angažman, kulturu itd., podizanje zadovoljstva stanovnika