VAIC PIKA APENIK
 

Ukratko VAIC Unapređenje Tvrtke Gospodarstvo Članci Linkovi

Poslovanje usmjereno k stvaranju vrijednosti
 

Klasični indikatori uspješnosti poslovanja kao porast UP, tržišni udio, tehnološko vodstvo, cash flow i profit, zapravo ne govore dovoljno o tome da li tvrtke stvaraju vrijednost ili ne. Tek onda kada tvrtka stvara više od onoga što je uloženo u obliku investicija za resurse, financijske i intelektualne, može se govoriti o stvaranju vrijednosti. Dioničarima je stoga u interesu da poslovna strategija bude usmjerena k tom cilju i da mjerni sustavi reflektiraju sposobnost menedžmenta da taj cilj i ostvari.

VAIC analiza pokazuje efikasnost stvaranja vrijednosti poduzeća. Međutim, prava korist VAIC analize dolazi do izražaja kada se spusti na niže razine poslovanja. Tada služi kao upravljački i kontrolni sustav unutar tvrtke. Njime se može sustavno pratiti stvaranje vrijednosti po projektima, procesima ili aktivnostima i locirati moguće slabe točke gdje se vrijednost razara. (pri tome valja napomenuti da ta mjesta uglavnom nisu loša sama po sebi nego odražavaju cijeli niz uzročno posljedičnih veza koje su dovele do toga da efikasnost na tim  mjestima bude slaba).

Primijenjen na nižim razinama poslovanja VAIC predstavlja integrirani upravljači sustav koji cjelokupno poslovanje usmjerava prema stalnom podizanju efikasnosti stvaranja vrijednosti.

VAIC analiza pruža jasan uvid u stvaranje vrijednosti, slično skeniranju organizma, a na menadžmentu je da ustanovi razloge za uspjeh ili neuspjeh na raznim razinama poslovanja te razvije načine za kontinuirano unapređenje svih dijelova tvrtke (pogotovo kritičnih mjesta gdje se vrijednost razara).

VAIC koncepcija ne nudi recepte kako voditi poslovanje (u strateškom i organizacijskom smislu) nego ukazuje na kojim mjestima vrijednost curi i stoga treba unaprijediti efikasnost stvaranja vrijednosti. To su mjesta koja utječu na spuštanje prosječne efikasnosti tvrtke.

Pravovremena implementacija VAIC kontrolnog sustava uveliko isključuje mogućnost da se tvrtka naše u kritičnom položaju jer menadžment ima stalnu kontrolu i može pravovremeno djelovati. Uvođenjem VAIC-a menedžment kontrolira proces stvaranja vrijednosti i umjesto da se bavi sanacijom problema, može usmjeriti sve snage na  kontinuirano unapređenje efikasnosti stvaranja vrijednosti. 

VAIC - preporuke za uspješnu orijentaciju k stvaranju vrijednosti

  1. Top menedžment koji u potpunosti podržava orijentaciju k stvaranju vrijednosti i odlučuje u korist SV

  2. Adekvatna poslovna strategija i podržavajuća organizacijska struktura

  3. Uključivanje svih zaposlenih u proces unapređenja efikasnosti

  4. Sustav nagrađivanja vezan za efikasnost (dugoročno i kratkoročno stvaranje vrijednosti)

  5. Kontinuirani trening na svim razinama

  6. Kontinuitet mjerenja i unapređivanja

  7. Kultura orijentirana prema stvaranju vrijednosti