VAIC PIKA APENIK
 

Ukratko VAIC Unapređenje Tvrtke Gospodarstvo Članci Linkovi

Analiza uspješnosti stvaranja vrijednosti
 

VAIC Monitor je upravno-kontrolni sustav koji mjeri  uspješnost stvaranja vrijednosti u tvrtkama. Menadžmentu omogućava uspješnije upravljanje resursima i podizanje njihove efikasnosti. Analiza obuhvaća performansu korištenog fiz. i fin. kapitala (CE) kao i Intelektualnog kapitala (IC), ključnog faktora suvremenog  poslovanja. Baza za analizu je standardna financijska dokumentacija poduzeća.

Kontekst za VAIC analizu:

 • Stvaranje vrijednosti - cilj svake poslovne aktivnosti                  
 • Efikasnost stvaranja vrijednosti - novi kriterij za uspješnost poslovanja
 • Intelektualni kapital - ključni faktor u stvaranju vrijednosti tvrtke
 • Tržišna vrijednost tvrtke - povezana sa uspješnosti stvaranja vrijednosti

VAIC - makro:

 • Prikaz uspješnosti stvaranja dodane vrijednosti tvrtke  (3-5 god)
 • Prikaz efikasnosti stvaranja vrijednosti pojedinih resursa: fizičkog i financijskog te intelektualnog kapitala (3-5god.)
 • Usporedba sa konkurencijom (globalno)
 • Usporedba sa prosjekom branše (moguće za određene branše)
 • Benchmarking poslovnih jedinica ili filijala (u odnosu na opću efikasnost, efikasnost svakog resursa i prosjek cijele tvrtke)
 • Usporedba sa tržišnom vrijednosti tvrtke (ako podatci dostupni)
 • Mogućnost izračunavanja približne tržišne vrijednosti za tvrtke koje nisu na burzi

Korisnici: Vlade, regionalni menadžment, ministarstva, fondovi, analitičari, investitori, konzultanti, banke, srednje I velike kompanije

VAIC - mikro:

 • Prikaz opće upješnosti stvaranja vrijednosti tvrtke
 • Prikaz efikasnosti stvaranja vrijednosti pojedinih resursa: fizičkog i financijskog, humanog te strukturalnog kapitala
 • Lociranje najslabijih točki stvaranja vrijednosti
 • Kontinuirano praćenje efikasnosti po procesima i aktivnostima (marketing, logistika, proizvodnja)
 • Mogućnost simulacije kao baza za strateške I operativne odluke

Korisnici: Proizvodne i uslužne djelatnosti, multinacionalne kompanije, srednje i malo poduzetništvo