Karmen Jelčić, prof.

Međunarodne reference

 • Suradnja sa Dr. Pulićem na razvoju, međunarodnoj promociji i projektima vezanim za VAIC™ analizu od 1996.
 • Suosnivač “Austrian Intellectual Capital Research Center” 1998. u Graz-u
 • Sudjelovala u izradi prvog “Human Capital” izvješća Šteirske vlade
 • Član međunarodne Grupe stručnjaka “Entovation 100” (razmjena znanja i iskustava iz područja upravljanja IK)
 • Suosnivač  “Entovation-Group” (stručnjaci koji se zajedno natječu na međunarodnim tenderima i virtualno surađuju na projektima)
 • Zajedno sa Dr. Pulićem redovit predavač na Svjetskom IK kongresu u Kanadi od 1998.
 • Sudionik i predavač na brojnim međunarodnim konferencijama na temu upravljanja i mjerenja IK (Hong Kong, Australija, Austrija, Švedska, Finska, Singapur, Japan, Amerika, Kanada, Velika Britanija)
 • Suradnik  “Skandia Future Center”, Švedska, prvom na svijetu koji je posvećen istraživanjima vezanim za radni prostor budućnosti kao i drugih u svijetu

Reference u Hrvatskoj

 • Direktorica Centra za intelektualni kapital d.o.o. u Zagrebu od 2001
 • U suradnji sa HGK promocija problematike IK putem predavanja i prezentacija u svim županijskim komorama
 • Predavač na skupovima, fakultetima, u tvrtkama, na konferencijama
 • Autor “Priručnika za upravljanje Intelektualnim Kapitalom” (izdavać HGK www. zuik-hr.org)
 • Suorganizator međunarode konferencije “IK-od potencijala k stvaranju vrijednosti” 2002 Portorož (predavaći vrhunski stručnjaci)
 • Autor SWOT analize Vukovarsko Srijemske županije s naglaskom na IK regije (prema preporuci međunarodnih institucija za razvoj   služi kao baza za izradu buduće strategije županije)
 • Aktivan član Zajednice za upravljanje IK pri HGK, sektor za obrazovanje
 • Autor softver-a za upravljanje IK u tvrtkama (promocija 2004) n
 • Izdavač analize “IC- Efficiency of Croatian Economy” (predstavljena međunarodnoj publici na svj. IK kongresu 2003)
 • Izdavač analize “ IC-Efficiency on National and Company level” (obuhvaća analizu efikasnosti IK zemalja Europske Unije te efikasnost hrvatskog gospodarstva) – studija predstavljena na svjetskom IK kongresu 2004.
 • Pokretanje izvješća o efikasnosti hrvatskog gospodarstva “Uspješnost na nacionalnoj, županijskoj i poduzetničkoj razini”
 • Realizacija projekta APENIK (akcija povećanja nacionalnog intelektualnog kapitala)