Aktivnosti u inozemstvu

 • Sudjelovanje na svim relevatnim IK konferencijama te "key note" na tri Svjetska IK Kongresa (Mc Master World Congress on Managing and Measuring Intellectual Capital)
 • Trogodišnja analiza uspješnosti IC- 200 austrijskih i 400 hrvatskih tvrtki
 • VAIC, 5 - godišnja analiza austrijskih banaka
 • 10 godina, usporedna analiza tvrtki Henkel - Beiersdorf
 • Bečka burza - 70 tvrtki, odnos između efikasnosti resursa i tržišne vrijednosti  (PWC-Beč)
 • London burza -30 tvrtki, odnos VAIC -tržišna vrijednost (PWC-London, Intellectual Asset Management)
 • Stručna supervizija knjižice o humanom kapitalu Štajerske u sklopu projekta vlade (Management tools for the 21. Century) "Steiermark- Information on Economy and Telecommunication"
 • Sudjelovanje na izradi prvog glosara za tematiku IC Words of Value (Ericsson)
 • Sudjelovanje na prvoj međunarodnoj elektronskoj izmjeni iskustva i znanja (top 100 IC leaders, org. Banf Center)
 • VAIC analiza top 200 poljskih tvrtki (četverogodišnji trend)
 • VAIC analiza gospodarstva Singapora

Aktivnosti u Hrvatskoj

 • Sudjelovanje u izradi "Strateškog okvira za razvoj RH do 2013. godine"
 • Organizacija prvog skupa o Intelektualnom Kapitalu u Hrvatskoj (1997. Ekonomski institut)
 • Okrugli stol u Privrednoj Komori prilikom izdavanja prvog biltena o intelektualnom kapitalu u Hrvatskoj i prvoj analizi top 400 tvrtki prema njihovoj intelektualnoj sposobnosti (1999 Privredni vijesnik).
 • Izdavanje prve knjige o intelektualnom kapitalu (1999. u kooperaciji sa riječkim sveučilištem)
 • Primjena VAIC analize i implementacija softwera u brodogradilištu Uljanik
 • 1995-1999 analiza uspješnosti intelektualnog kapitala hrvatskih banaka
 • VAIC analiza 400 najvećih u Hrvatskoj 1995.-2000. (objavljeno Privredni Vjesnik i Novi List)
 • Pokretanje prvog IK projekta u suradnji s HGK (2002-2003)
 • Analize IK u tvrtkama Cimos i Uljanik
 • Iniciranje programa APENIK (unapređenje nacionalnog intelektualnog kapitala) realizacija uz podršku HGK i Ministarstva gospodarstva (početak 2005)